Peregrynacja Figury św. Michała Archanioła

Anielskich rzesz Tyś dzielny wódz, Michale Archaniele!

Na placu przed kościołem w Szymanowie przed godziną 9:00 zgromadzili się wierni raz z Ks. Romualdem by wspólnie oczekiwać na przybycie figury św. Michała Archanioła.

Gdy już figurka została wniesiona do kościoła, Św. Michał Archanioł został powitany przez przedstawicieli mieszkańców Szymanowa, następnie została odprawiona Msza św., której przewodniczył ks. Romuald, a naukę wygłosił o. Robert Ryndak. W swojej homilii o. Robert nawiązywał do drugiego objawienia się św. Michała Archanioła.

„Drugie objawienie Świętego Michała datowane jest na rok 492. Według dzisiejszych historyków wydarzenia, do których to objawienie nawiązuje, miały miejsce podczas wojny między księciem Longobardzkim Grimoaldo a Grekami w latach 662-663, kiedy to zwycięstwo odniesione 8 maja, Longobardzi uznali za owoc pomocy i wstawiennictwa Świętego Michała Archanioła. Tradycja mówi, że miasto Siponto podczas oblężenia przez wojska nieprzyjacielskie było już bliskie poddania się. Biskup, Św. Wawrzyniec, uzyskał u nieprzyjaciół trzy dni zawieszenia broni i w tym czasie zwrócił się o pomoc do przywódcy wojsk niebieskich w ufnej modlitwie wspartej pokutą. Po trzech dniach modlitw ukazał mu się Św. Michał, który przepowiedział szybkie i całkowite zwycięstwo. Ta obietnica wlała nadzieję w serca oblężonych mieszkańców Sipontu. Pokrzepieni nią obrońcy wyszli z miasta i wzięli udział w zaciętej bitwie, której towarzyszyły grzmoty, błyski i huki o nadzwyczajnej mocy. Zwycięstwo wojsk Sipontu było całkowite, a wojska nieprzyjacielskie zostały pogromione.”

Po homilii nastąpiło poświęcenie figury św. Michała Archanioła, która została ufundowana przez osoby chore, do których Ksiądz Romuald jeździ z Komunią w pierwsze piątki miesiąca. Figura ta będzie już na stałe znajdowała się w kościele p.w. św. Jadwigii Śląskiej w Szymanowie.

Po Mszy św. w zakrystii u Ojców Michaelitów można było nabyć Szkaplerz św. Michała Archanioła oraz różnego rodzaju pamiątki z peregrynacji, a wśród nich m.in. figurkę św. Michała Archanioła, modlitewnik, obrazki oraz książki.

Następne przez około półtora godziny trwała adoracja, podczas której był odmawiany Różaniec z rozważaniami anielskimi oraz modlitwy do św. Michała Archanioła. A 30 minut przed godziną 12:00, o. Robert poświęcił Szkaplerze i nastąpiło ich uroczyste nałożenie. Przed godzinę 12:00 figurka została już załadowana o samochodu i nastąpiło jej przewiezienie do Jugowej.