Z życia parafii

98 obchody odzyskania Niepodległości Polski

10 listopada obchodziliśmy Gminne obchody Święta Niepodległości. Tego dnia przedstawiciele władz Gminy Dobromierz, urzędnicy, służby pracujące w naszej gminie, młodzież ze wszystkich szkół gminnych oraz nasi parafianie zgromadzili się na uroczystej Eucharystii, którą w intencji całej naszej Ojczyzny sprawował i Słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz Andrzej Walerowski. Oprawę muzyczną uroczystości przygotował zespół Janicki.

W swojej homilii ks. Proboszcz nawiązywał w dużej mierze do osoby św. Jana Pawła II – papieża Polaka, który często podkreślał rolę patriotyzmu i tego czym jest ojczyzna. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem. Patriotyzm natomiast, jako miłość ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej.

Pod koniec Mszy św. nastąpiło poświęcenie pamiątkowej tablicy z okazji Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, którą ufundowały władze Gminy Dobromierz. Dalsze obchody Święta Niepodległości odbyły się w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu.