Z życia parafii

30-lecie Kapłaństwa

Rok 2015 jest rokiem szczególnym dla naszego ks. proboszcza Andrzeja Walerowskiego. Bowiem 1. czerwca 1985 roku przyjął on święcenia kapłańskie w katedrze we Wrocławiu. Z okazji 30tej rocznicy Kapłaństwa – w imieniu całej parafii życzymy Księdzu Proboszczowi, prawdziwie duchowego przeżycia Jubileuszu (a także każdych kolejnych), aby Dobry Bóg obdarzył Księdza obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego. Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, daje moc przemiany ludzkich serc, niech pozostanie w Twoich kapłańskich dłoniach. Niechaj Najświętsza Maryja Panna z Fatimy, którą tak bardzo cenimy w naszej parafii, wstawia się za Tobą u Boga, na dalsze lata sprawowania trudnych kapłańskich obowiązków. A św. Michał Archanioł, który jest patronem naszej parafii niech oddala wszelkie zło od Księdza i chroni przed pokusami szatana. Dziś modlimy się o tę szczególną łaskę, abyś podobnie, jak Najwyższy Kapłan, swym wielkim sercem owocnie mógł podnosić, rozplątywać to, co powikłane i rodzić nadzieję. Niech to szlachetne powołanie i sianie ziaren Prawdy Bożej przyniesie zadowolenie, radość i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi życiowej.

Z chrześcijańskim pozdrowieniem – Szczęść Boże !!