Z życia parafii

Prelekcja na temat Jerycha Różańcowego

2 sierpnia w kościele p.w. św. Michała Archanioła o godz. 18:00 odbyła się Msza Święta w intencji zwycięstwa Niepokalanego Serca Matki Bożej Bolesnej przez wrześniowe Jerycho Różańcowe w Jej wałbrzyskim sanktuarium oraz kolegiacie św. Aniołów Stróżów.

Po niej nastąpiła krótka prelekcja, którą wygłosił Pan Michał, na temat Jerycha Różańcowego.

W dalszej części artykuły przedstawiamy treść biuletynu okolicznościowego parafii kolegiackiej p.w. Świętych Aniołów Stóżów w Wałbrzychu.

 

JERYCHO RÓŻAŃCOWE

w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, Patronki Wałbrzycha,

W RAMACH NOWENNY PRZED PATRONALNYM ŚWIĘTEM MIASTA

 

Jerycho różańcowe to tydzień modlitwy i nieustannej adoracji Najświętszego Sakramentu, przez dzień i noc. Jest to narzędzie zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi, dane nam na początku pontyfikatu bł. Jana Pawła II. Nazwa nawiązuje do Starego Testamentu i oznacza zdobycie miasta na hasło z nieba (por. Joz 5,13-6,20). Jerycho bowiem zostało zdobyte bez walki. Na rozkaz Wodza niebieskich zastępów Izraelici przez siedem dni obchodzili je wokoło w ustalony porządku, niosąc Arkę Przymierza. Po siedmiu dniach takiego duchowego szturmu mury Jerycha się rozpadły.

My także przeprowadzimy 7-dniowy obchód wraz z „Arką Przymierza”, aby pękały mury zła, zbudowane przez grzech i niewiarę w naszym mieście i w naszej Ojczyźnie.

Rok temu na podstawie decyzji Stolicy Apostolskiej Matka Boża Bolesna została ogłoszona Patronką Wałbrzycha, a JE Biskup Świdnicki dla szerzenia Jej kultu powołał do istanienia Kapitułę Kolegiacką. Odtąd liturgicznie wspomnienie Matki Bożej Bolesnej 15 września jest patronalnym świętem Wałbrzycha w randze uroczystości, czyli jakby odpustem parafialnym całego miasta. Dzięki temu potężne działanie Jerycha Różańcowego, mającego charakter bezpośredniego przygotowania do tej uroczystości, może i powinno objąć całe miasto – tym bardziej że w tym roku przypada jubileusz Wałbrzycha 820-lecia Wałbrzycha (według wzmianki kronikarza, który datuje poczatek Leśnego Grodu na rok 1191), co wiąże się z legendą o cudownym źródełku, od którego wszystko się zaczęło. Chodzi zatem o modlitewny szturm w miejscu przez wielki słynącym łaskami, które niegdyś były celem licznych pielgrzymek. Źródło w kościółku na wzgórzu było przez wieki źródłem wiary sprawiającej cuda, o których można dowiedzieć się z kroniki. Jeśli zatem chcemy zasłużyć sobie na przemożną opiekę naszej Patronki, trzeba, abyśmy wspominali o genezie Wałbrzycha w duchu wiary.

Cuda, jakie niegdyś działy się tu za sprawą Matki Bożej Bolesnej, nie działy się bez powodu… (To silne przeczucie wynika z przekonania, które rodzi się z modlitewnego zamyślenia przed cudowną figurą). – Łaski, jakich przez wieki doznawali pielgrzymi z ufnością przybywający do tego miejsca, były słodkim owocem Sprawiedliwości Boga, wynagradzającego boleści Niepokalanego Serca Matki, które cierpi z tego powodu, że świat pozostaje w ciemnościach, bo ludzie nie wierzyli w Imię Jednorodzonego Syna Bożego ( por. J 3, 16-19). Tu jest „Przyczyna naszej radości”: Pragnienie Matki Bolesnej, aby Miłość wcielona była poznana i odwzajemniona, to źródło mocy cudotwórzczej, źródło, z którego Wałbrzych może i powinien odrodzić się duchowo. A Jerycho to przecież biblijny sympol powrotu do Ziemi Obiecanej. Toreż właśnie przez ten duchowy szturm w sanktuwarium wyschniętego źródła ma ponownie wytrysnąć źródło mocy Bożej, a tym samym źródłem entuzjazmu wiary, które może i powinien rozlać się nie tylko na całe miasto, ale i Diecezję.

Ważne jest, abyśmy wierzyli, że przez Jerycho Różańcowe pękają mury zła i wchodzi Chrystus do serc z łaską przemieniającą, jednak nie należy mniewać,, że to się nam z góry należy, ale raczej pokornie przyjąć, że takie zwycistwo BOGA Z NAMI powinno być przygotowywane przez solidarną modlitwę grup i stowarzyszeń parafialnych oraz Msze św. odprawiane w tej intencji we wszystkich kościołach Ziemi Wałbrzyskiej.

Jeśli więc wszystkie wspólnoty modlitwne Wałbrzycha i okolic zjednoczą duchowe wysiłki, to wówczas zrodzi się w sercach wiara w zwycięstwo „Królowej Różańca świętego” – zwycięstwo, które wypłynęło ze źródła boleści Niepokalanego Serca Matki Miłosierdzia. „Bo wszystko, co zrodzone z Boga, zwycięża świat; a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza” (1 J 5,4) – jak mówi Pismo: [Mocą] wiary upadły mury Jerycha, okrążone przez siedem dni ( Hbr 11, 30).