Z życia parafii

„Ześlij na nas nowe tchnienie Ducha…”

19 maja  odbyło się uroczyste przyjęcie sakramentu bierzmowania przez młodzież naszej parafii. Uroczystości, której istotą jest przekazanie Ducha Świętego, deklaracja i umocnienie wiary przewodził biskup Adam Bałabuch. Z jego rąk sakrament przyjęło 27 uczestników. W homilii ksiądz biskup podkreślał, jak ważne w życiu jest przyjaźnienie się z Jezusem Chrystusem.

Młodzieży, która przyjęłam sakrament bierzmowania życzymy, aby w swoim życiu rozwijali dary Ducha Świętego oraz otworzyli się na jego łaski i w życiu kierowali się Jego natchnieniem.