Z życia parafii

X Dzień Papieski

Tradycyjnie Dzień Papieski przypada w niedzielę poprzedzającą dzień wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. W tym roku będzie to 10 października. Obchodom X Dnia Papieskiego będzie towarzyszyło hasło „Jan Paweł II – Odwaga świętości”. – Kościół w Polsce w dalszym ciągu nie przestaje modlić się o ów upragniony dar Bożej Opatrzności. W tym kontekście staje się jasne, że tegoroczny Dzień Papieski wpisuje się w duchowe przygotowanie do właściwego przeżycia chwili wyniesienia na ołtarze największego z rodu Polaków – podkreśla ks. Dariusz Kowalczyk z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Wylicza też trzy aspekty tegorocznego hasła: „promocja świętych” przez Jana Pawła II – oni są dla nas przykładem wiary, osobiste dążenie Papieża do świętości, która może być realizowana przez każdego, i odwaga Ojca Świętego w wezwaniu – zwłaszcza młodych – do świętości.

W 2010 r. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” obchodzi 10-lecie działalności.

Fundacja prowadzi program stypendialny dla zdolnych i ubogich uczniów z małych miejscowości i terenów wiejskich. W tym roku obejmie on już 2300 osób z 42 diecezji. Wśród stypendystów jest 682 studentów i 270 tegorocznych maturzystów. Ważną częścią programu stypendialnego jest wychowanie w duchu nauczania Jana Pawła II. Stypendyści co roku spotykają się na letnim obozie formacyjno-integracyjnym w jednym z największych miast Polski.

Strona fundacji: www.dzielo.pl