Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Dobromierzu
ul. Cmentarna 8, 58-170 Dobromierz

tel. 74 8586 115

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz do nas jakieś pytania. Wypełnij poniższy formularz. Skontaktujemy się z Tobą tak szybko jak to możliwe.

  Wielki Czwartek

  Wielki Czwartek rozpoczyna w Kościele Katolickim Triduum Paschalne. Liturgia w tym dniu uobecnia Ostaniom Wieczerzę, podczas której Jezus ustanowił sakrament Eucharystii oraz Kapłaństwa.

  Jezus zaprasza nas na swoją ostatnią wieczerzę. Daje nam swoje Ciało i Krew, wzywając jednocześnie abyśmy umocnieni tak wspaniałym darem służyli naszym braciom. Chrystus do końca umiłował nas wszystkich, dlatego też chce abyśmy w imię tej miłości miłowali się nawzajem. Ten dar jaki nam zostawił – Eucharystia, ma być źródłem z którego będziemy czerpać siłę do wypełnienia tego wezwania.

  W Jugowej Msza św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się o godz. 18:00. Przewodniczył Jej i homilię wygłosił ks. Gabriel, a wraz z nim celebrował ją ks. proboszcz Andrzej.

  Opowieść o wyzwoleniu Izraela z niewoli egipskiej i ustanowieniu święta Paschy jest w Wielki Czwartek połączona w Liturgii słowa z opisem ustanowienia Eucharystii – Ostatniej Wieczerzy. Tak jak krew baranka chroniła izraelitów przed śmiercią, tak Krew Zbawiciela – Chrystusa chroni nasze dusze przed zagładą. To Nowe Przymierze jest dla nas darem najcenniejszym. Naszą odpowiedzią na ten dar winna być postawa służby. Postawa jaką pokazuje nam w dzisiejszej Ewangelii sam Jezus.

  Napełnieni przyjętym Słowem Bożym przystąpiliśmy do powtórzenia gestu Chrystusa. Było to nasze wyznane wiary i złączenie się z Nim w głębokiej postawie służby. Aktu obmycia nóg dokonał główny celebrans.

  Na zakończenie Mszy Św., w imieniu mieszkańców Jugowej, przedstawiciele Rady Parafialnej złożyli naszym Kapłanom życzenia i wręczyli im kwiaty.

  Natomiast o godz. 20:00 rozpoczęło się Msza Święta w Dobromierzu. Liturgii Wielkiego Czwartku przewodniczył ks. Andrzej, a wraz z nim koncelebrowali Ją ks. prałat senior Wenancjusz, który wygłosił homilię oraz ks. Gabriel.

  Największą tajemnicą Eucharystii jest realna obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina – owoców ziemi i pracy rąk ludzkich. Dary zostały przyniesione do ołtarza, jako znak trudu wielkopostnego.

  Po Komunii Św. delegaci z poszczególnych grup parafialnych złożyli życzenia kapłanom i wręczyli kwiaty oraz skromne upominki.

  Na koniec Mszy Św. Najświętszy Sakrament został zabrany z Tabernakulum i przeniesiony do kaplicy, zwanej „ciemnicą” w której można było go adorować dziękując za dar Eucharystii i Kapłaństwa. Tabernakulum pozostanie puste a ołtarz obnażony na znak tego, że zabrano nam Pana. Chrystus pozwolił się pojmać i uwięzić. W Ogrójcu oddał się całkowicie w ręce ludzi. Podobnie czyni dziś oddając władzę przemienienia chleba i wina w swoje Ciało i Krew w ręce kapłanów. Bóg staje się dla nas bezbronny jak baranek. Ta tajemnica niech nam towarzyszy w naszym czuwaniu przy Chrystusie i rozważaniu jego męki tej nocy i w jutrzejszym dniu.