Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia duszpasterskie – XXI Niedziela Zwykła

Dobromierz, dnia 23.08.2020 r.

1.     Kancelaria parafialna czynna we wtorek i środę – godz. 18.30 – 19.00.  

2.     Po Mszy św. można nabyć prasę katolicką Niedzielę i Gościa Niedzielnego.

3.     W liturgii Kościoła wspominamy:

  • Poniedziałek– św. Bartłomieja, Apostoła
  • Środa –NMP Częstochowskiej
  • Czwartek   – św. Moniki
  • Piątek  – św. Augustyna, biskupa i dK
  • Sobota– Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

4.     O przygotowanie kościoła prosimy następujące rodziny:

  • Jugowa: Szynka Bożena, Zieliński Zbigniew
  • Dobromierz: Kościelecka Zenobia, Surmacz Bożena, Rogowski Ryszard, Kowalczyk Malwina, Szozda Ewa
  • Szymanów – Ciura Piotr, Klasa Anna

5.      Związek małżeński mają zamiar zawrzeć:

1. Łukasz Serafin, zam. Świebodzice z Angeliką Ślązak (zapowiedź III).

2. Przemysław Andrejenko, zam. Świebodzice z Malwiną Barbarą Kowalczyk, zam. Dobromierz (zapowiedź II).

6.      W ubiegłą niedzielę zebraliśmy na pomoc dla Libanu 896 zł. Wszystkim Ofiarodawcom składam serdeczne Bóg zapłać. 

7.     W przyszłą niedzielę, jako ostatnią niedzielę miesiąca będziemy zbierać ofiary na cele remontowe.

8.     W sobotę 29 sierpnia o godz. 16.00 w kościele w Jugowej Msza św. dziękczynna za zebrane plony. Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian.

9.     KOMUNIKAT DO KSIĘŻY PROBOSZCZÓW
wobec zapowiadanej kolejnej fali zakażeń
spowodowanych wirusem SARS-CoV-2
W związku z możliwością kolejnych zakażeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 i wzmożonym nadzorem sanitarno-epidemiologicznym w kościołach apelujemy o zachowanie wszelkich obostrzeń sanitarnych (uregulowania prawne Rozp. Min. Zdrowia  z dnia 7 sierpnia 2020 r. Dz.U. z 2020 poz.1356).
Wobec powyższego przypominamy:  
– wejście do kościoła – ze względu na konieczność dezynfekcji tylko jedne drzwi otwarte
– obowiązkowa dezynfekcja rąk osób wchodzących (w obecności przedstawiciela służb kościelnych)
– wejście do świątyni wyłącznie z osłoną ust i nosa (można ewentualnie postarać się i zakupić maseczki jednorazowe, ustawić puszkę za dobrowolną ofiarę); może być to również szalik, chusta, przyłbica, półprzyłbica, jeśli ktoś ma problemy zdrowotne.
– zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe
– obowiązuje dezynfekcja sprzętów, powierzchni
 – rozdzielający Komunię Świętą powinni wcześniej w sposób zauważalny dla wiernych zdezynfekować dłonie
–  księży oraz pracowników służby kościelnej  obowiązuje stosowanie odpowiedniej zasłony poza czynnościami liturgicznymi
– o obowiązujących zasadach sanitarnych należy powiadomić wiernych stosowną informacją zamieszczoną w ramach ogłoszeń  parafialnych

   + Marek Mendyk

 Biskup Świdnicki