Z życia parafii

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa, inaczej Niedziela Męki Pańskiej, jest to czas kiedy w Kościele Katolickim rozpoczyna się wielki tydzień. Tego dnia Liturgia jest upamiętnieniem uroczystego wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy.

Liturgia Niedzieli Palmowej jest rozpięta między dwoma momentami: radosną procesją z palmami, która tak, jak w latach ubiegłych, tak i w tym roku w naszej parafii odbyła się z kościoła św. Michała Archanioła do kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła, gdzie na Mszy św. zostały poświęcone wszystkie przyniesione przez wiernych palmy.

Oraz czytaniem, jako Ewangelii, Męki Pańskiej. W tym roku czytana była Męka Pańska z Ewangelii według św. Łukasza.

Św. Łukasz w całej swej Ewangelii ukazuje Jezusa, który podąża do Jerozolimy, aby tam umrzeć na krzyżu i trzeciego dnia zmartwychwstać. Jezus nie jest zdziwiony tym, że Go odrzucają, chociaż bardzo boleje nad konsekwencjami, które spadną na tych, którzy się tego dopuścili. Podąża ku Jerozolimie, aby tam dopełnić aktu największej miłości, by miłosierdzie Boga rozlało się na cały świat. Dopiero w świetle męki przypowieść o miłosiernym Ojcu nabiera niesłychanie mocy. Bóg nie jest bierny w obliczu cierpienia człowieka, ale posyła swego Syna, aby ten przyciągnął do Jego miłosiernego Serca wszystkich marnotrawnych synów.

Zwyczaj święcenia palm pojawił się w Kościele w XI wieku. W naszym kraju palmy zastępują często gałązki wierzbowe z baziami. Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże.