Z życia parafii

„Dzięki, o Panie! Składamy dzięki…”

9. września, o godz. 11:00 w kościele p.w. św. Antoniego w Jugowej, została odprawiona Msza św. dziękczynna za zebrane plony. Uroczystej Eucharystii przewodniczył Ks. proboszcz Andrzej Walerowski, natomiast Słowo Boże wygłosił Ks. prałat senior Wenancjusz Róg.

Pięknym zwyczajem jest podtrzymywanie tradycji – podziękowania Bogu za zebrane plony” – tymi słowami rozpoczął swoje kazanie do wiernych ks. Wenancjusz.

Po homilii Ks. prałata, wyznaniu wiary oraz modlitwie wiernych nastąpiła procesja z darami, w której na ręce ks. proboszcza został przekazany nowy ornat w kolorze zielonym.