Z życia parafii

ZMARŁ OJCIEC JANUSZ WALEROWSKI

W niedzielę 6 stycznia 2013 r. zmarł nagle ks. Janusz Walerowski SVD, brat ks. proboszcza parafii pw. św. Michała Archanioła w Dobromierzu.

Tą bardzo smutną wiadomość z ogromnym współczuciem i żalem przyjęli wszyscy parafianie naszej parafii.

Zmarły ks. Janusz urodził się 24 maja 1962 roku w Nowej Rudzie.Tutaj ukończył szkołę podstawową a następnie Technikum Mechaniczne.

Pochodził z rodziny bardzo katolickiej. Jak wspaniałą musieli tworzyć atmosferę miłości, wiary w domu rodzinnym rodzice Antoni i Krystyna , że Bóg powołał dwóch ich synów do kapłaństwa.

Poszedł za głosem powołania zostawiając wszystko i zawierzył siebie Bogu, wstępując do Zgromadzenia Słowa Bożego.

Od 1 września 1982 roku Nowicjat przeżywa w Chludowie pod Poznaniem. Po ukończeniu złożył śluby zakonne 8 września 1983 roku w Nysie, następnie rozpoczął studia z filozofii.

Był człowiekiem niezwykle odpowiedzialnym, prostolinijnym, szczerym, zdolnym i bardzo pracowitym.

Następne dwa lata odbywa dalszą formacje w Pieniężnie na Warmii. Śluby wieczyste złożył 8 września 1988 roku a święcenia przyjął z rąk abp. Damiana Zimonia 30 kwietnia 1889 roku.

W latach 1989-1991 pracował jako wikariusz w kościele pw. Podwyższenia Krzyża w Olecku.

W 1991-1994 został skierowany na studia licencjackie z misjologii w Sankt Augustin w Niemczech.

Po ukończeniu licencjatu w 1994 roku powrócił do Polski, gdzie pracował w Wydawnictwie Księży Werbistów Verbinum w Warszawie.

Po zakończeniu pracy w Warszawie został przełożonym Domu Misyjnego św. Kazimierza w Kleosinie i tą funkcję pełnił  w latach 2001 do 2002.

Od 1 sierpnia 2002 r. abp. Wojciech Ziemba erygował parafię pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kleosinie. Jej pierwszym proboszczem i budowniczym został własnie ks. Janusz Walerowski.

Ojciec Janusz został także mianowany dekretem abp. Białostockiego z 31 października 2005 roku członkiem Komisji Ekumenicznej Archidiecezji Białostockiej.

Był kapelanem Straży Pożarnej i honorowym obywatelem gminy Juchnowiec Kościelny.

Pogrzeb zmarłego kapłana odbył się 9 stycznia, na którym była obecna delegacja władz samorządowych, Rady Parafialnej i Straży Pożarnej z terenu naszej parafii. Nasza obecność była podziękowaniem za jego służbę  Bożą u nas, ale jednocześnie chcieliśmy bardzo ale to bardzo współczuć w tych niezwykle trudnych momentach naszemu proboszczowi Andrzejowi. Mieliśmy czas dziękczynienia Panu Bogu za ks. Janusza za Jego kilkudniowe pobyty w naszej parafii, które były tak owocne w wymiarze duchowym, za wszystkie kazania i homilie, mądre mądrościom ludzką ale jeszcze bardziej mądrościom Bożą. Żegnaliśmy ze smutkiem ale i chrześcijańska nadzieją że dobry w swym miłosierdziu Bóg, u którego „dobre czyny człowieka idą za nim” przyjmie Go do Królestwa wiecznego.

Liturgii pogrzebowej przewodniczył ks. Abp. Edward Ozorowski Metropolita Białostocki. Kazanie okolicznościowe wygłosił ks. Bp. Jerzy Mazur Ordynariusz Ełcki, były wychowawca seminaryjny śp. O. Janusza. We Mszy uczestniczyło ponad  60 kapłanów diecezjalnych i zakonnych wiele sióstr i braci misjonarzy.

O. Janusz został pochowany przy kościele, który razem budował ze swoimi parafianami, którzy Go bardzo musieli kochać dokumentując to swoją  liczna obecnościom na uroczystości pogrzebowej.

Zostawiliśmy doczesne szczątki naszego Kapłana syna naszej dolnośląskiej ziemi na niezwykle przyjaznej ziemi podlaskiej w której lud Boży tej parafii w Kleosinie jest przykładem wielkiej pobożności.

 

Wiesław Kasprzyk