Z życia parafii

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek rozpoczyna obchody największych chrześcijańskich świąt. Tego dnia rano w katedrach gromadzą się kapłani na Msze Krzyżma Świętego, podczas której biskup błogosławi oleje chorych i katechumenów oraz poświęca krzyżmo . Natomiast wieczorem odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej, która upamiętnia wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. Tamtego pamiętnego wieczoru Jezus, podczas spożywania posiłku, wziął chleb, zaczął łamać i mówił: „to jest Ciało moje”. Po wieczerzy wziął kielich z winem i powiedział: „pijcie z niego wszyscy, to jest moja Krew, która za was będzie wylana. To czyńcie na moją pamiątkę”. Tym samym Pan Jezus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystii i kapłaństwa.

Drodzy Kapłani dziękujemy Wam za posługę w różnych miejscach Kościoła: przy Ołtarzu, w konfesjonale, w szkole wśród grup i wspólnot parafialnych, pośród chorych… Dziękujemy Wam za serce w sprawowaniu tych posług, życzliwość, cierpliwość, wyrozumiałość, za to że wnosicie w nasze życie Chrystusa.
Życzymy Wam, aby Chrystus, który wybrał Was i powołał, obdarzał potrzebnymi łaskami do podejmowania codziennych zadań. Życzymy także Bożej radości, aby towarzyszyła Wam w każdym dniu kapłańskiej posługi, wielu życzliwych serc ludzkich, gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny, mocy Ducha Świętego oraz Opieki Matki Bożej. Niech Duch Święty nie opuszcza Waszych serc, a Boski Zbawiciel prowadzi po pięknej, choć niełatwej drodze powołania do ludu Pana.
Do życzeń dołączamy zapewnienia o pamięci i modlitwie.

Parafianie