Z życia parafii

Statystyki i sprawozdania za 2014 rok

Statystyki…

Dane / rok kalendarzowy 2013 2014 2015
Ilość chrztów: 20 21
Ilość ślubów: 8 6
Ilość pogrzebów: 34 31
I Komunię przyjęło: 11
Bierzmowanie przyjęło: 17 37
Odwiedziny chorych Ponad 20 osób Około 20 osób
Komunia Św. – rozdano: Ponad 20 tys.
We Mszy Św. uczestniczy: % 34%

 

Renowacje i remonty w 2014 roku:

  • renowacja kolejnych trzech okien w kościele św. Piotra i Pawła, których koszt wyniósł – 52 983 zł,
  • odnowione zostały trzy sale w Domu Bożego Miłosierdzia,
  • została zamontowana nowa brama wjazdowa na cmentarz parafialny w Dobromierzu,
  • wiosną dokonano pielęgnacji 6 drzew przy kościele św. Michała Archanioła,
  • została zbudowana nowa kaplica ku czci Matki Bożej w Jaskulinie.

Bieżące opłaty – razem w skali roku wszystkie wydatki parafii wyniosły 51 750 zł. Wszystkie rachunki są do wglądu. Parafia nie ma żadnych długów.