Z życia parafii

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię

W poniedziałek, 16 czerwca, w czasie Mszy świętej o godzinie 18:00 młodzież gimnazjalna przyjęła Sakrament Bierzmowania, który jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, „z wody i Ducha”. Sakramentu Bierzmowania udzielił  J.E.Ks. Bp Adam Bałabuch, biskup pomocniczy naszej diecezji.

31 młodych ludzi przez ponad dwa lata przygotowywało się do tego wydarzenia. Ofiarnie pomagał im w tym ks. Romuald Witwicki. Przygotowanie polegało na spotkaniach raz w miesiącu na katechezach.

Ksiądz Biskup został powitany przez przedstawicieli rodziców młodzieży oraz księdza Proboszcza, który również poprosił ks. Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania kandydatom.

Młodzież włączyła się czynnie w oprawę liturgiczną (pięknie przeczytano czytania,  przyniesiono dary ofiarne oraz przeczytano komentarze i modlitwę powszechną). Oprócz Kapłanów z naszej parafii w uroczystości udział wzięło również sześciu Księży z naszego świebodzickiego dekanatu: ks. prałat Jan Gargasewicz – dziekan, ks. Witold Wojewódka, Ks. Stanisław Panewski , Ks. Daniel Szymanik, Ks. Paweł Wróblewski, Ks. Gabriel Mularz.

Po Ewangelii Ks. Biskup zapytał Ks. proboszcza czy młodzież jest przygotowana do przyjęcia tego sakramentu. Następnie sama młodzież musiała wyrazić chęć przyjęcia go i powiedzenia czego oczekują.

W homilii ks. Biskup skierował do młodzieży piękne słowa o tym, jak ważna jest komunikacja z Panem Bogiem.

Następnie wyznano wiarę. I nadszedł moment udzielenia sakramentu bierzmowania. Najpierw ks. biskup i wszyscy obecni kapłani z wyciągniętymi nad kandydatami rękami odmówili modlitwę.

Po niej nadszedł ten długo oczekiwany przez kandydatów moment. Sam obrzęd bierzmowania odbył się w modlitewnym skupieniu, przy akompaniamencie organów, kandydaci zostali bierzmowani podchodząc do stopnia przed prezbiterium. Na obrzęd bierzmowania składa się namaszczenie olejem Krzyżma znaku krzyża na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa oraz znak pokoju. To w trakcie wykonywania tych gestów na każdego zstąpiły dary Ducha Świętego: mądrość, rozum, umiejętność, bojaźń Boża, rada, męstwo i pobożność.

Po obrzędzie bierzmowania już według normalnego porządku Mszy odbyła się Liturgia Eucharystyczna. Po jej zakończeniu zostały poświęcone krzyże. Następnie przedstawiciele młodzieży w wyrazie podziękowania wręczyli kwiaty dla Biskupa Adama, Ks. Proboszcza Andrzeja, Ks. Prałata seniora Wenancjusza i Ks. Romualda. Na zakończenie Mszy św. wszystkim zgromadzonym Ks. Biskup udzielił błogosławieństwa, a później młodzież miała możliwość zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z Ks. Biskupem. Każdy otrzymał również od Ks. Romulada pamiątkowy dyplom.

Tym, którzy przyjęli sakrament Ducha Świętego życzymy, by rozwijali charyzmaty, którymi zostali obdarzeni i by dawali świadectwo swojej wiary

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie młodzieży oraz samej uroczystości ks. Proboszcz wyraził swoją wdzięczność. .