Z życia parafii

Przybądź Duchu Święty

11 kwietnia w niedzielę Miłosierdzia Bożego w naszej parafii, w kościele p.w. św. Piotra i Pawła odbyła się uroczystość bierzmowania – inaczej sakrament dojrzałości chrześcijańskiej – podczas tego sakramentu dopełniane i umacniane jest to, co zapoczątkowane było chrztem.

W uroczystości przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam Bałabuch. O godz. 17:00 przybył do świątyni, gdzie został przywitany przez dzieci ze szkoły podstawowej, później przez młodzież, która prosiła go o udzielenie im sakramentu bierzmowania. Następnie biskup został przywitany przez rodziców i księdza proboszcza naszej parafii – ks. Jana Gargasewicza.

W swojej homilii ksiądz biskup mówił o dawaniu świadectwa prawdzie w swoim życiu, a także o tym by każdy z nas żył tymi wartościami w swoim życiu, które płyną z Ewangelii i Krzyża Jezusa Chrystusa, który jest znakiem Zwycięstwa nad grzechem, śmiercią i szatanem. Mamy być świadkami Jezusa Chrystusa w świecie i Jego umiłowanymi uczniami w naszym życiu, tak jak Jego Apostołowie i Maryja, by Nim żyć i osiągnąć z Nim wieczne szczęście, do jakiego nas powołuje.

Ksiądz biskup nawiązał także do żałoby narodowej, która trwa w naszej ojczyźnie po tragicznym wydarzeniu pod Smoleńskiem, w którym zginął prezydent wraz z małżonką i wybitnymi osobami naszego narodu – udawali się oni do Katynia by czcić 70-tą rocznicę zbrodni Katyńskich, dokonanych na naszym narodzie. „Musimy być solidarni i zjednoczeni w tych ważnych dla naszego narodu chwilach” – dodał ks. biskup.

W modlitewnym skupieniu, przy akompaniamencie organów i śpiewie scholi, kandydaci zostali bierzmowani. Na ten obrzęd składa się namaszczenie olejem Krzyżma znaku krzyża na czole bierzmowanego, włożenie na jego głowę ręki biskupa oraz znak pokoju. To w trakcie tych gestów na każdego zstąpiły dary Ducha Świętego.

Po zakończeniu obrzędu bierzmowania odbyła się według normalnego porządku liturgia eucharystyczna. Po jej zakończeniu były ciepłe słowa i kwiaty w wyrazie podziękowania składane na ręce biskupa Adama. Po zakończonej Mszy świętej bierzmowani rozeszli się do domów, by tam w raz z rodziną świętować przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.