Z życia parafii

Pan wieczernik przygotował…

31 maja przeżywaliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.  Boże Ciało jest jednym z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. W tym dniu wy­cho­dzi­my poza ko­ściół, na ulice na­szych miast, by bo­ga­tą a­sy­stą i śpie­wem oddać hołd Chry­stu­so­wi u­kry­te­mu w Naj­święt­szym Sa­kramen­cie.

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy pomogli w przeprowa-dzeniu tegorocznej procesji Bożego Ciała. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w budowę ołtarzy.