Z życia parafii

Obłóczyny i odnowienie przyrzeczeń LSO

W niedzielę 20 listopada – Uroczystość Chrystusa Króla, ostatnia niedziela roku liturgicznego. Podczas Mszy św. o godz. 12.30 w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła odbyły się uroczyste obłóczyny ministrantów oraz odnowienie przyrzeczeń ministranckich. Na tę uroczystość przybyli ministranci z całej parafii oraz ich rodzice.

Po odczytaniu listu Episkopatu Polski nastąpiło poświęcenie przez Księdza Proboszcza nowych strojów liturgicznych. A następnie Duszpasterze naszej parafii uroczyście nałożyli na ministrantów ich nowe szaty. Chwilę później ministranci odnowili przyrzeczenia ministranckie, w których m.in. ślubowali: „Św. Dominikowi Savio, św. Michałowi Archaniołowi przyrzekam służyć na większą chwilę przy ołtarzu oraz sumiennie i ofiarnie wypełniać moje obowiązki ministranckie”.

Nowe stroje zostały zakupione dzięki sponsorom –  Państwu Halinie i Marianowi Dembińskim, którym wszyscy ministranci szczerze dziękują.

Za tydzień rozpoczynamy Adwent, czas przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia.