Z życia parafii

Msza św. w intencji OSP Gminy Dobromierz

Pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Ignacego Deca odbyła się w niedzielę, 15 grudnia, o godz. 16:00 w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Dobromierzu, uroczysta Msza św. sprawowana w intencji strażaków Gminy Dobromierz. Na początku Mszy św. ks. proboszcz Andrzej Walerowski – gminny kapelan strażaków, przywitał serdecznie ks. Biskupa oraz podziękował mu, że przyjął zaproszenie na tę uroczystość. Przez Ks. Andrzeja powitane zostały również wszystkie jednostki OSP z naszej gminy: OSP z Gniewkowa, OSP z Roztoki, OSP z Kłaczyny, OSP z Jugowej oraz OSP z Dobromierza.

Po Eucharystii w Domu Bożego Miłosierdzia odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym oprócz Księży i strażaków uczestniczyli również: wójt Jerzy Ulbin, zastępca wójta Edward Krumplewski, radna Powiatu Świdnickiego Daria Kurek, przewodnicząca Rady Gminy Danuta Świerk, komendant Powiatowy PSP w Świdnicy Tomasz Szuszwalak, dowódca JRG PSP w Świebodzicach Piotr Sułek, prezes Oddziału Gminnego ZOSP Janusz Zawadzki, komendant Gminny OSP Wojciech Tarka.