Z życia parafii

Kapłaństwo – największy dar

Księża pracujący w naszej parafii w ostatnim czasie przeżywali jubileusz swojego kapłaństwa. W niedzielę, 14 czerwca, została odprawiona pod przewodnictwem J.E. Ks. Biskupa Ignacego Deca uroczysta Eucharystia dziękczynna z okazji 60lecia kapłaństwa ks. prałata seniora Wenancjusza Roga oraz 30lecia kapłaństwa ks. proboszcza Andrzeja Walerowskiego. Mszę św. wspólnie z Ks. Biskupem koncelebrowali księża pochodzący z naszego dekanatu oraz księża specjalnie zaproszeni na tę uroczystość.

Homilia, którą wygłosił Ordynariusz Świdnicki była podzielona na dwie części – w pierwszej części ks. Biskup nawiązywał do Ewangelii. Natomiast w drugiej części opowiadał o życiorysie ks. prałata Wenancjusza Roga oraz jego osiągnięciach kapłańskich oraz o życiorysie ks. Andrzeja Walerowskiego i wszystkich jego dokonań w życiu kapłańskim.

„W Słowie, które dziś usłyszeliśmy jest mowa o ziarnie gorczycy, z którego potem wyrasta wielkie drzewo. Pan Jezus opowiadał tą przypowieść by pokazać, jak się rozwija Jego Kościół, który przyszedł założyć. Na początku ten Kościół był takim maleńkim ziarnikiem gorczycy, a z czasem powstało wielkie drzewo, które możemy nazwać drzewem Kościoła bo jest niezniszczalne. Potwierdzają to słowa . Moi drodzy w tym ziarenku jest moc, ukryta moc życia, o której nie można zapomnieć zapomnieć” – słowo wstępne Ks. Biskupa. – „Po wstępie możemy zauważyć, że jako ludzie żyjemy w potrójnym sektorze czasowym. Żyjemy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Przeszłość wspominamy, teraźniejszość doświadczamy i wybijamy w przyszłość z naszymi marzeniami i nadziejami. Dzisiaj w Dobromierzu wraz z kapłanami wracamy do przeszłości, zwłaszcza z dwoma kapłanami, którzy jubileusz obchodzą. Wracamy do przeszłości po to, aby zobaczyć jakimi drogami Pan Bóg prowadzi ludzi, jakimi drogami Pan Bóg poprowadził tych dwóch kapłanów jubilatów.” – kontynuował ks. Biskup.

Przyszedł czas na opowieść o życiorysie ks. Prałata seniora Wenancjusza Roga. Ordynariusz Świdnicki przybliżył wszystkim wiernym zgromadzonym w kościele lata młodzieńcze ks. Wenancjusza oraz czas spędzony w seminarium ks. Prałata Wenancjusza, który przyjął święcenia kapłańskie 18 czerwca 1955 roku. W 1962 roku Ks. Wenancjusz objął funkcję ojca duchownego w seminarium Wrocławskim – w tym czasie naukę kapłańską rozpoczął J.E. ks. Biskup Ignacy Dec. – „Miałem to szczęście być prowadzonym przez ojca jubilata, w tamtym czasie ojca duchownego. Na pierwszym roku do seminarium przyjechali wszyscy wystraszeni, niektórzy nawet chcieli uciekać, ale ojciec Wenancjusz mówił . I tak nas pięknie prowadził. Na pierwszym roku musieliśmy założyć zeszyt, w którym trzeba było notować wszystkie duchowe potrzeby i potem ojciec sprawdzał nasze dzienniczki pracy duchowej. Ja do dzisiaj mam ten zeszyt z podpisem ks. Prałata. Tak, więc bardzo miło wspominam ten czas i rekolekcje, które prowadził ojciec Wenancjusz. Ojcze Wenancjuszu bardzo dziękujemy za to wszystko, co otrzymaliśmy. Ja to mówię, że wszystko, to co dobre otrzymaliśmy od ks. Wenancjusza. W późniejszym czasie ks. Wenancjusz przyszedł do Wałbrzycha, gdzie posługiwał jako proboszcz 40 lat, a jako emeryt przyszedł tutaj do Dobromierza.” – opowiadał ks. Biskup.

O drugim jubilacie, ks. Andrzeju, Ordynariusz Świdnicki mówił – „W roku 1979 wstąpił do seminarium, idąc za głosem powołaniem. A w roku 1985 został wyświęcony. Już od początku swojego kapłaństwa był uduchowiony takimi mocnymi rzeczami, na początku była pielgrzymka papieża, później powstanie solidarności, wprowadzenie stanu wojennego… I później ks. Andrzej pełnił posługę w Lubiążu, Zawidowie, Legnicy, Polkowicach, Żyrardowie, Wałbrzychu, przez kilka lat był proboszczem w Jaszkowej Dolnej a także był kapelanem szpitala w Wałbrzychu.”

Po Komunii Świętej nastąpił czas, w którym poszczególne delegacje składały życzenia jubilatom.

Dodatkowo całą uroczystość upiększał śpiew zespołu Janicki. Wszystkim osobą, które uczestniczyły we Mszy św. z okazji Jubileuszu Kapłaństwa naszych księży składamy słowa „serdeczne Bóg zapłać”.