Wizyta Kardynała Bartone

Jubileuszowy medal

Jednym z najtrwalszych znaków spotkania z Księdzem Kardynałem będzie jubileuszowy medal. Został on wybity przez włoską mennicę. Na awersie widnieje wizerunek Księdza Kardynała oraz napis Cardinal Tarcisio Bertone. Poniżej umieszczono zawołanie Fidem custodire concordiam servare, czyli motto pasterskiej posługi Jego Eminencji. U samego dołu widnieje data spotkania w Dobromierzu: 17-06-2007.

Na rewersie natomiast umieszczono wizerunek jubileuszowego kościoła p.w. św. Michała Archanioła. Po prawej stronie świątyni znajduje się herb Dobromierza. U góry natomiast wybito jubileuszowe logo. Poniżej wypisano dwie daty: 1307-2007. Całość otoczona jest napisem: 700 – lecie Parafii w Dobromierzu.

Mam nadzieję, że ten medal stanie się miłą i trwałą pamiątką jedynego w swoim rodzaju spotkania chorych, niepełnosprawnych, pielęgniarek i lekarzy z Jego Eminencją Kardynałem Tarcisio Bertone; spotkania, które wpisuje się w 700-lecie istnienia Parafii oraz w diecezjalną peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego.

Medale będą do nabycia w Recepcji.

Ks. Jan Gargasewicz