Jubileusz 35-lecia kapłaństwa ks. proboszcza Andrzeja Walerowskiego