Z życia parafii

Globalna Adoracja razem z papieżem Franciszkiem

W ramach Roku Wiary wszystkie parafie na całym świecie zostały zaproszone do wspólnej adoracji Najświętszego Sakramentu w jedności z papieżem Franciszkiem i wszystkimi biskupami. Z tej racji nasza Parafia też zorganizowała adorację w niedzielę 2 czerwca o godz. 17:00.

Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem modlił się w bazylice watykańskiej Papież. Na program nabożeństwa przygotowany w ramach Roku Wiary przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji złożyły się, oprócz adoracji w milczeniu, również śpiewy, czytania biblijne i wezwania modlitewne.