Z życia parafii

„Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.”

W niedzielę, 10 marca, rozpoczęły się rekolekcje w naszej parafii, które poprowadził ojciec Bogdan ze Zgromadzenia Księży Werbistów z Białegostoku-Kleosina.

Rekolekcje Wielkopostne to czas, w którym w szczególny sposób powinniśmy zbliżać się do Boga. Jest to czas zadumy, nawrócenia i odkrycia Jezusa Chrystusa na nowo. Przygotowujemy się w ten sposób na Jego Zmartwychwstanie.

Powinniśmy je przeżywać w skupieniu i ciszy serca. Nie możemy się rozpraszać. Trzeba pamiętać po co się jest na tych Rekolekcjach. Bo to wyjątkowy czas i jeśli chcemy je naprawdę przeżyć, musimy skupić się na Bogu.

Ojciec Bogdan podczas tych kilku dni, które u nas spędził głosząc nauki rekolekcyjne starał się pobudzić w nas racjonalne myślenie. Opowiadał nam niektóre historie, po to abyśmy zrozumieli, że w życiu bez kontaktu z Bogiem nic nie osiągniemy, lecz przeciwnie możemy stracić wszystko, co mamy.

Na jednej z pierwszych nauk, o. Bogdan zacytował sentencję św. Augustyna „Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu”. Słowa te można  rozumieć następująco: są one odwołaniem do hierarchii wartości. Człowiek, by prawidłowo funkcjonować, by zachować swoje człowieczeństwo musi posługiwać się pewnymi wartościami w swoim życiu. Bóg, jest przykładem, wzorcem, nauczycielem wartości i cnót. Gdy go stawiamy na pierwszym miejscu, kierujemy się jego nauczaniem i przykazaniami. Wtedy właśnie możemy mówić o tym, że reszta też jest na swoim miejscu. Jest to zjawisko automatyczne, że jeśli kochamy Boga, i stawiamy go ponad wszystko to nasze postępowanie, które nam zalecił, pokieruje całą resztą.

Rekolekcje zakończyły się w środę, 13 marca. Dziękujemy ojcu Bogdanowi za Słowo Boże, które do nas wygłosił.  Bóg Zapłać!