Z życia parafii

Dziękczynienie za 39 lat NSZZ RI „Solidarność”

W niedzielę, 24 maja br., o godz. 12:30 odbyła się Msza św. dziękczynna w 39 rocznicę rejestracji Solidarności Rolników Indywidualnych. We Mszy św. udział wzięły delegacje i poczty sztandarowe NSZZ RI „Solidarność”.

Mszy św. celebrował i homilię wygłosił ks. proboszcz Andrzej Walerowski.

Po Eucharystii udano się pod jubileuszową tablicę, by wspólnie się pomodlić i złożyć kwiaty.