Z życia parafii

Duchu Święty wołam przyjdź

W Wigilię Zesłania Ducha Świętego o godz. 17:00 w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła, Jego Ekscelencja Ks. Biskup Ignacy Dec udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Uroczystość ta była również połączona z imieninami naszego Księdza Prałata Seniora Wenancjusza Roga, jak i obłóczynami kanonickimi Ks. Proboszcza Andrzeja Walerowskiego.

Księdza Biskupa powitali przedstawiciele rodziców oraz ks. Proboszcz, który jednocześnie prosił Księdza Biskupa o udzielenie sakramentu bierzmowania młodzieży klas III gimnazjum.

Po rozpoczęciu Mszy św. J.E Ks. Biskup Ignacy poświęcił nowe szaty kanonickie Księdza Andrzeja, a po tym nastąpiło nałożenie tych szat przez Ks. Proboszcza przy asyście Ks. Prałata Krzysztof Moszumańskiego (Dziekan Kapituły Kolegiackiej) oraz Ks. infułata Józefa Strugarka.

W uroczystej Eucharystii wzięli udział również zaproszeni przez Ks. Proboszcza Księża:
ks. Prałat Stanisław Pająk, ks. Prałat Ludwik Hawrylewicz, ks. Prałat Jan Pryszczewski, ks. Kanonik Krzysztof Ora – Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej, ks. Prałat Jan Gargasewicz – Dziekan Dekanatu Świebodzice, Ks. Kanonik Daniel Szymanik, ks. Kanonik Stanisław Panewski, ks. Kanonik Witold Wojewódka, ks. Kanonik Andrzej Białek, ks. Piotr Szpiłyk.

Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, „z wody i Ducha”.

Udzielanie Ducha Świętego przez umacniające nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem (oliwa zmieszana z balsamem) czoła bierzmowanego wydobywa z przemiany, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest, aktywność chrześcijanina w wymiarze publicznym, społecznym. Bierzmowany (dorosły „dojrzałością Chrystusową”) zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa , głosicielem Ewangelii i w świecie: w swym zawodzie i w polityce, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele.

Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków.

Po homilii Ks. Biskupa nastąpił obrzęd bierzmowania, a po nim Modlitwa Wiernych i procesja z darami, podczas której m.in. został do ołtarza przyniesiony ornat ze św. Michałem Archaniołem, herbem Diecezji i Gminy Dobromierz, który to młodzież ufundowała dla parafii.

Na zakończenie Liturgii swoje podziękowanie dla Księdza Biskupa złożyła młodzież. Później przyszedł czas na życzenia dla Księdza Prałata Seniora oraz gratulacje dla Ks. Kanonika od młodzieży, Matek Różańcowych, OSP Dobromierz, Pana Wójta Jerzego Ulbina oraz Rady Parafialnej, która reprezentowała wszystkich Parafian.

Najserdeczniejsze życzenia imieninowe składamy z całego serca Księdzu Prałatowi Wenancjuszowi, solenizantowi.

Gratulacje składamy naszemu Księdzu Proboszczowi, który dziś oficjalnie został dołączony do Kanonickiej Kapituły Wałbrzyskiej.

Podziękowania należą się Księdzu Romualdowi za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania oraz za przygotowanie dzisiejszej Uroczystości.