Z życia parafii

Dokonania ks. prałata Jana Gargasewicza w naszej parafii

Wśród wielu znacznych dokonań, które przysporzyły naszemu Proboszczowi zaszczytnego tytułu „Proboszcza Roku” warto wyróżnić niektóre z istotnych wydarzeń dla życia naszej Parafii. Do nich bez wątpienia należeć będą:

Nabożeństwa Fatimskie – zainaugurowane 13.10. 1997 r. Pierwszą procesją Fatimską z Figurą Matki Boskiej Fatimskiej z Rzymu przez Ks. Jana na uczczenie Objawień Fatimskich, jakie miały miejsce w portugalskiej wiosce fatimskiej. Ks. Jan zapoczątkował w Parafii św. Michała Archanioła kult Matki Bożej z uroczystą Procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej po Dobromierzu w asyście rzeszy wiernych, trzymających w dłoniach światełko świecy, podążających za Matką Bożą z ufnym śpiewem zawierzenia na ustach  naszej dobromierskiej Patronce –  Matce Boskiej z Fatimy.

 

Krzyż  Jubileuszowy na Dobromierskim Wzgórzu – postawiony z granitu 11.10 2000 r. jako krzyż Milenijny na uczczenie Pamiątki Przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Uroczystego aktu poświęcenia w asyście mieszkańców Parafii i okolicznych miejscowości oraz licznie przybyłych na tę wyjątkową uroczystość kapłanów dokonał Pierwszy Biskup Legnicki dr Tadeusz Rybak dnia 12.10. 2000 r. Jest to wspaniałe votum od Mieszkańców naszej Parafii, którego realizacja mogła się dokonać pod protektoratem i z inicjatywy ks. Jana Gargasewicza, proboszcza dobromierskiej parafii.

Dolnośląskie i Wojewódzkie Dożynki Diecezji Legnickiej – miały miejsce w naszej Dobromierskiej Parafii i Gminie 9 września 2001 r. jakie zorganizowano na terenie naszej Parafii dzięki staraniom jej proboszcza Ks. Jana Gargasewicza to również wydarzenie historyczne. Z udziałem biskupów, licznie  zgromadzonego duchowieństwa, przybyłych licznie gości i mieszkańców naszej Parafii, jakie zostało udokumentowane licznymi okolicznościowymi publikacjami i artykułami w prasie i relacjonowanymi na żywo przez „Radio Plus”.

BUDOWA CENTRUM  MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, które działa od 17.04 2003 jako obiekt : stołówka,  hotel, sale konferencyjne i spotkań – wśród wszelakiego zaangażowania i wielu przemyślanych inicjatyw, które nie okazały się tylko suchym projektem jest bez wątpienia dzieło, jakie powstało przy dobromierskiej Plebanii o tytule CENTRUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

Dom Miłosierdzia Bożego bo o nim mowa powstał jako odpowiedź na zapotrzebowanie i prośby wielu Parafian. Prowadzi ono stołówkę żywieniową dla dzieci i młodzieży z pobliskich szkół, wokół niej odbywa się wiele spotkań o charakterze duszpasterskim, społecznym, patriotycznym,  parafialnym, a także rodzinnym –  wydarzeniami połączonymi także z różnorakimi uroczystościami o charakterze religijnym, patriotycznym, społecznym, szkoleniowym, a także społecznym i charytatywnym. Z pozostałości po obiektach gospodarskich dokonano renowacji i rewitalizacji pomieszczeń, które służą jako stołówka, sala do zabaw i imprez okolicznościowych oraz różnego rodzaju spotkań duszpasterskich, rodzinnych i okolicznościowych, według zapotrzebowania. Wśród nich istnieje możliwość zakwaterowania gości, grup sportowych, filmowych i aktorskich (gościliśmy obsadę filmową aktorów i reżyserów, jaka zatrzymała się w Dobromierzu i prowadziła prace realizatorskie przy filmie) w pokojach 2, 3 osobowych z łazienką ,TV  oraz  5-o osobowych z natryskiem oraz z pełnym, całodziennym wyżywieniem. Centrum nasze nawiedzają liczne grupy sportowe, turystyczne i pielgrzymkowe z całego kraju i zza granicy. Centrum Bożego Miłosierdzia przy Parafii św. Michała Archanioła funkcjonuje przez cały rok i zaprasza swych gości do korzystania z o obiektu i z uroków naszej dobromierskiej gminy. Zostało poświęcone przez Pierwszego Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka na prośbę założyciela, budowniczego i dyrektora Centrum Bożego Miłosierdzia Ks. Jana Gargasewicza.

Festyn połączony z Zawodami Sportowymi dla Niepełnosprawnych –  z inicjatywy Ks. Jana Gargasewicza odbył się w Parafii III Turniej Mistrzostw Polski pod nazwą:   NIEPEŁNOSPRAWNI W PIŁCE SIATKOWEJ NA STOJĄCO, DOBROMIERZ, 21 – 23 MAJA 2004 R. Zgromadził on wiele drużyn z całej Polski, którzy przybyli wraz gośćmi i osobami im towarzyszącymi  z różnych zakątków i miejsc naszego kraju. Imprezie towarzyszyła spora grupa władz i gości z powiatu oraz władz samorządowych z Polski oraz spoza granicy naszego kraju, zespołów i ośrodków Polonijnych.