Z życia parafii

Bóg, Honor, Ojczyzna

W 92. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości zgromadziliśmy się w kościele św. Michała Archanioła po to, aby wspólnie się pomodlić za Naszą Ojczyznę, jak i za ludzi poległych w jej obronie. Mszę Świętą sprawował ks. prałat Jan Gargasewicz.

W swojej homilii ks. proboszcz mówił o tym, że święta była zawsze w naszej polskości rodzina, która powierzała się Bogu – poprzez modlitwy i sakramenty. Była ona życzliwa, nie tylko Kościołowi ale również narodowi. W sercach rodziny było napisane: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Ks. Jan podkreślał, że w dzisiejszych czasach nie stać współczesnego społeczeństwa na wyrzeczenia, gdyż dzisiaj wszyscy chcą żyć w dobrobycie. Większość młodych ludzi wyjeżdża, za granicę, ponieważ nie chcą cierpieć ani się wyrzekać, chcą po prostu żyć, a nasza ojczyzna ich już nie wiele obchodzi.

Ważne jest, żeby zrozumieć, że jeśli młodzież nie będzie wychowywana w duchu patriotycznym i duchu prawdziwej religijności, będzie upadała państwowość i Rzeczypospolita.

Ks. prałat wspominał Sługę Bożego Jana Pawła II, który w wielu dokumentach apostolskich mówił, że światowa rodzina jest słaba, stąd też tak wielu ludzi odchodzi od Kościoła, a wielu nie może do niego przyjść – bo my jako chrześcijanie im na to nie pozwalamy – nie dajemy prawdziwego wzoru i przykładu. Następnie przywoływał się do Encykliki Humanae Vitae (o życiu ludzkim), która mówi o tym, że każdy człowiek ma prawo do: życia, rozwoju i wolności.

Na koniec homilii ks. proboszcz mówił o tym, że w tym dniu, jakim jest 11 listopada winniśmy podziękować poprzez modlitwę tym, którym tak wiele zawdzięczamy: wolność, niepodległość i to, że możemy tu być i z woli Bożej się modlić w imieniu ojczyzny.