Z życia parafii

ADWENT

Świętowanie tajemnicy Bożego narodzenia poprzedza okres przygotowawczy zwany Adwentem. Adwent rozpoczyna się pierwszą Niedzielą Adwentową. Jest to niedziela najbliższa daty 30 listopada. Może więc przypadać na dni 27 listopada do 3 grudnia i trwa do Mszy św. zwanej „Pasterką” – 25 grudnia. Okres Adwentu posiada podwójny charakter jest bowiem czasem przygotowania na uroczystość Bożego Narodzenia, w czasie którego wspomina się pierwsze przyjście Chrystusa (Narodzenie w Betlejem) – i jednocześnie czasem, w którym przez to wspomnienie skierowuje się myśl na oczekiwanie drugiego przyjścia Chrystusa na końcu wieków. Te dwie racje ukazuja Okres Adwentu jako czas pobożnego i radosnego oczekiwania.

Adwent jako czas przygotowawczy do obchodów tajemnic Bożego Narodzenia, najwcześniej – bo w IV wieku – pojawił się w Galii, za przykładem chrześcijańskiego Wschodu i trwał trzy tygodnie, miał on charakter pokutny. Rzym przyjął i wprowadził Adwent do obchodów liturgicznych dopiero w VI wieku.

W Rzymie Adwent trwał początkowo tylko dwa tygodnie i miał charakter liturgicznego przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia. Do czterech tygodni Adwent przedłużono za czasów papieża Grzegorza Wielkiego (zm.604 r.) i tak pozostało do dzisiaj. Chociaż w Adwencie używa się szat liturgicznych koloru fioletowego, to jednak nigdy nie rozumiano tego czasu jako pokutnego w takim znaczeniu, jak to ma miejsce w Wielkim Poście, nigdy też w Adwencie nie zaniechano radosnego śpiewu „Alleluja”.

Do szczególnej symboliki adwentu zalicza się Mszę św. zwaną „Roratnią” ku czci Matki Bożej a także świecę roratnią, która symbolizuje Matkę Bożą, tę która zrodziła nam Zbawiciela, oraz wieniec adwentowy i cztery lampiony, które symbolizują cztery tygodnie Adwentu, zapalony lampion w każdym tygodniu jeden to symbol naszego modlitewnego oczekiwania na przyjście Pana.

Niech czas Adwentu stanie się dla każdego z nas czasem modlitewnego oczekiwania na narodzenie Chrystusa, który przede wszystkim powinien narodzić się w sercu każdego z nas. „Chrystus narodził się w betlejemskim żłobie biada ci jeżeli nie narodzi się w Tobie” (Adam Mickiewicz).