Z życia parafii

70-lecie OSP w Dobromierzu

Wszystko zaczęło się 70 lat temu, wtedy to na ziemi Dobromierskiej oficjalnie zaczęła istnieć Ochotnicza Straż Pożarna. Dzielni druhowie brali udział w każdej akcji wyjazdowej, wtedy kiedy trzeba było nieść pomoc potrzebującym i poszkodowanym. Od początku swojej działalności aż do dzisiejszych czasów druhowie podejmowali wiele wyzwań i borykali się z wielkimi trudnościami, jakie napotykali na swojej drodze. Jeździli nie tylko do pożarów, ale także do różnego rodzaju klęsk żywiołowych oraz wypadków. To oni jako pierwsi pojawiali się i nadal pojawiają w momentach kryzysowych.

Jubileusz 70-lecia jednostki OSP w Dobromierzu to wielkie wydarzenie nie tylko dla druhów, ale także dla całej społeczności lokalnej. Z tego względu 30 maja 2015 roku została odprawiona uroczysta Eucharystia w intencji wszystkich strażaków OSP Dobromierz, ich rodzin, jak również tych wszystkich, którzy w dawnych czasach służyli w tej jednostce oraz tych, których już Pan Bóg powołał do wieczności, przewodniczył Jej J.E. Ks. Biskup Ignacy Dec. Wraz z Ordynariuszem Świdnickim Mszę św. koncelebrowali: ks. proboszcz Andrzej Walerowski – kapelan OSP Gminy Dobromierz oraz ks. Tomasz Galik – były wikariusz naszej parafii, a także wieloletni przyjaciel strażaków z Dobromierza.

Przed rozpoczęciem Mszy św. Ks. Andrzej przywitał wszystkich przybyłych gości zaproszonych na tę uroczystość: Panią Agnieszkę Kolacz-Leszczyńską – Poseł na Sejm RP, Pana Wiesława Kiliana – Senatora RP, J.E. Biskupa Ignacego Deca – Ordynariusza Świdnickiego, Druha Ireneusza Niedźwieckiego – wiceprezesa zarządu wojewódzkiego związku OSP RP we Wrocławiu, druha Henryka Kończaka – wiceprezesa zarządu powiatowego związku OSP RP w Świdnicy, st.bryg. mgr inż. Tomasza Szuszwalaka – Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy, st.kpt. mgr Dariusza Budkiewicza – zastępce Komendanta Powiatowego PSP w Świdnicy, Pana Jerzego Ulbina – Wójta Gminy Dobromierz, druga Janusza Zawadzkiego – Prezesa zarządu oddziału gminnego związku OSP w Dobromierzu, Radnych Gminy Dobromierz, Panią Elżbietę Seperant – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobromierzu, Panią Marzenę Puć-Piotrowską – Dyrektor GOKS w Dobromierzu, mł.bryg. mgr inż. Bogdana Nnajdka – dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej w Świebodzicach, st.kpt. Zygmunta Lisa – zastępce dowódcy jednostki gaśniczo-ratowniczej w Świebodzicach, Prezesów i naczelników jednostek OSP w Kłaczyny, Roztoki, Gniewkowa i Jugowej, Sołtysów wsi Dobromierz, Bronów, Jaskulin, Szymanów i Pietrzyków, Członków Rady Sołeckiej a także wszystkich przedsiębiorców, sympatyków straży, rodziny strażaków oraz wszystkich przybyłych gości. W szczególności Kapelan Strażaków OSP Gminy Dobromierz powitał wszystkich druhów i druhny OSP w Dobromierzu.

W pierwszej części swojej homilii Ks. Biskup opowiadał o tym, jak wielką posługę na rzecz innych osób wykonują druhu i druhny z OSP w Dobromierzu. Podkreślał, że ich praca jest wykonywana z miłością do drugiego człowieka. Nie ważne czy alarm pojawia się w godzinach porannych, popołudniowych czy też nocnych – oni zawsze się zbierają i jadą na akcję. Jadą po to by czynić dobro, by pomóc drugiemu człowiekowi – nie oczekując niczego w zamian. Służąc w jednostce OSP wykazują się szczególną odwagą. Każdy wyjazd do gaszenia pożaru, do pomocy w wypadku drogowym jest wielką niewiadomą, nigdy nie można przewidzieć co ich spotka na akcji. Ordynariusz Świdnicki przypominał, że większość sił, które posiadają Ci dzielni druhowie jest czerpana od rodziny. Bo to właśnie rodzina wspiera ich za każdym razem, kiedy wracają z akcji, kiedy przeżywają kryzysy, jak również kiedy po prostu się boją. Biskup Ignacy dostrzegł także, że w jednostce OSP w Dobromierzu są młodzi druhowie, którzy pełnią także posługę ministrancką oraz młode druhny. Zaznaczył przy tym, że należy ludzi młodych zachęcać do wstępowania w szeregi jednostki OSP, gdyż prędzej czy później trzeba będzie przekazać „ster” młodemu pokoleniu. To w ludziach młodych istnieje potencjał do tego, aby podtrzymywać tradycję stworzoną 70 lat temu.  W drugiej zaś części swojego kazania Biskup Świdnicki nawiązywał do Ewangelii, również przy tym porównywał strażaków do uczniów Jezusa, którzy uczestniczyli w dziełach Bożych

Po Słowie Bożym nastąpił akt poświęcenia przez ks. Biskupa nowego sztandaru jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobromierzu, na którym widnieją słowa „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”. Natomiast po Komunii odbyło się poświęcenie pamiątkowej tablicy, która znajduje się w przedsionku kościoła św. Apostołów Piotra i Pawła.

Zakończenie Mszy św. nie oznaczało zakończenia jubileuszu. Po Eucharystii wszyscy razem udali się na rynek w Dobromierzu, gdzie nastąpiła druga część świętowania. Fundatorzy nowego sztandaru mieli możliwość skorzystania z okazji symbolicznego przybicia gwoździa na sztandarze, a także wpisania się do pamiątkowej księgi ofiarodawców. Każdy z nich dostał również specjalnie przygotowany na tę uroczystość medal. W tej części spotkania nastąpiło również odznaczenie dwóch osób. Pierwsze odznaczenie dostał Komendant Gminny OSP Wojciech Tarka – Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa. Jest to odznaczenie nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego lub Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Drugim odznaczeniem został uhonorowany ks. Andrzej Walerowski – Kapelan OSP Gminy Dobromierz, otrzymał on odznakę „Strażak Wzorowy” – odznaczenie nadawane przez prezydium zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarządu gminnego ZOSP RP. Ta odznaka nadawana jest czynnym członkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu za wzorową działalność, zaangażowanie i godną postawę społeczną. Komendantowi Gminnemu oraz Kapelanowi Gminnemu gratulujemy !! Także Filip Tarka został wyróżniony, bowiem wygrał on konkurs wiedzy dotyczący Straży Pożarnej. Wielkie brawa należą się dla Filipa, kto wie, może w przyszłości pójdzie w ślady taty 😉