AktualnościZ życia parafii

Wielka Sobota

W Wielką Sobotę rano dokonywany jest obrzęd poświęcenia pokarmów spożywanych podczas śniadania w Niedzielę Wielkanocną. Wśród święconki nie może zabraknąć chleba – na pamiątkę cudownego rozmnożenia chleba dokonanego przez Chrystusa na pustyni; jaj – symbolizujących nowe życie; mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego spożywanego przez Pana Jezusa podczas ostatniej Wieczerzy.

O godz. 21:30 została odprawiona Nowenna do Miłosierdzia Bożego.

Wieczorne uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczęły się o godz. 22:00 od Liturgii Światła, gdzie nastąpiło poświęcenie ognia, zapalenie i uroczyste wniesienie paschału. Następną częścią było podniosłe odśpiewanie przez ks. Proboszcza  – Orędzia Wielkanocnego a po nim dłuższa liturgia słowa.

Po kazaniu nastąpiła Liturgia Chrzcielna – odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, które uświadamiają nam, że owocem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa jest nasz udział w jego misterium paschalnym i w nowym życiu. Liturgię chrzcielną otworzyło odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych, podkreślającej jedność całego Kościoła. Wszyscy zgromadzeni w świątyni odnowili przyrzeczenia chrzcielne: wyznając swą wiarę i wyrzekając się szatana. Zostaliśmy również pokropieni wodą święconą.

Liturgia Paschalna zakończyła się Eucharystią, po której nastąpiła procesja rezurekcyjna, głosząca przy dźwięku bicia dzwonów, że Chrystus Zmartwychwstał. Odśpiewane zostało „Te Deum”.

Dziękujemy za liczny udziału w świętowaniu Wielkiej Nocy.